Zabezpieczenia, instalacje piorunochronne oraz przepięcia

Wszelkie prace wykonywane przez firmę ie24 servis instalacje elektryczne zawierają konieczne zabezpieczenia m.in.

  • zabezpieczenia przeciwporażeniowe
  • zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi
  • zabezpieczenia przed przeciążeniem instalacji
  • zabezpieczone przed skutkami cieplnymi przepływu prądu
  • zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięciowe (instalacje odgromowe)