Instalacje średniego i wysokiego napięcia na Śląsku

Elektryczne linie średniego i wysokiego napięcia są uniwersalnym systemem powszechnie stosowanym przy budowie kablowych sieci energetycznych w Polsce. Systemy instalacji średniego napięcia są również wykorzystywane przy budowie trakcji kolejowej oraz stosowane przez potężne firmy do zasilania urządzeń lub maszyn wykorzystujących wysokie napięcie energetyczne. Polska sieć energetyczna niestety w większym stopniu dysponuje przestarzałą oraz mało oszczędną siecią linii energetycznych, która wymaga rekonstrukcji lub zastąpienia starej infrastruktury przez nowoczesne rozwiązania i dostosowanie ich do odpowiednich warunków związanych z zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Nasza firma zajmuje się kompleksowym oraz profesjonalnym montażem instalacji tego typu z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów montażowych. Firma dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym oraz przystosowanym do pracy sprzętem niezbędnym do wykonywania instalacji energetycznych, w tym również specjalistycznych projektów branżowo-wykonawczych linii energetycznych napowietrznych oraz kablowych.

Budowa linii i stacji transformatorowych

Usługa instalacyjna rozpoczyna się od przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych, umożliwiających bezpieczny montaż linii energetycznych, następnie wymagane jest należyte przygotowanie terenu pod budowę i w końcu rozpoczęcie właściwej budowy. Firma stara się, aby wykonywana praca trwała jak najkrócej, trzymając się przy tym określonych terminów oddania oraz przebiegała w bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego sposób. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się budową stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych, które stawiane są na odpowiednim podłożu oraz należycie zabezpieczone, tak by spełniały określone w prawie wymagania konstrukcyjne oraz zapewniały odpowiednie bezpieczeństwo dla osób postronnych, jak i pracowników sieci energetycznych. Nasza firma zapewnia profesjonalne wykonanie zleconego zadania, dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowniczej od wielu lat zajmującej się budową instalacji elektrycznych na szeroką skalę. Dzięki stałym zleceniom firma szybko się rozwija i poszerza swoje działania instalacyjno-wykonawcze.

  • projektowanie i budowanie linii napowietrznych i kablowych energetyczne SN 20kV
  • budowanie linii napowietrznych i kablowych Nn 0,4 kV
  • wykonanie branżowych projektów budowlano - wykonawczych linii energetycznych kablowych i napowietrznych
  • wykonanie przyłączy elektroenergetyczne stacji SN i złącz kablowych

 

Instalacje wysokiego napięcia Gliwice