Pomiary energetyczne - Pomiary elektryczne Gliwice

Pomiary elektryczne – dla kogo?


Pomiary elektryczne i energetyczne to bardzo ważna kwestia, która jest wykonywana zaraz po założeniu instalacji elektrycznej w celu określenia jej skuteczności, a także jakości połączeń kablowych instalacji elektrycznych. Nie od dziś wiemy, jakie problemy może przysporzyć zamontowana bez należytej staranności instalacja elektryczna. Skutkiem takich niedociągnięć może być nieprawidłowy sposób działania urządzeń elektrycznych przyłączonych do tejże instalacji elektrycznej.

Problemy takie jak lekkie napięcie na uziemieniu, słaba jakość przysyłanej energii przez niedopasowanie okablowania do wybranej strefy budynku, czy w niechlujny sposób przeprowadzona konstrukcja po ścianach budynku jest chlebem powszednim w tej branży, więc przeprowadzenie kabli instalacyjnych do przesyłania energii elektrycznej powinno się zlecić firmie specjalizującej się w tej branży. Firma taka powinna cieszyć się pozytywnymi opiniami w sieci oraz posiadać odpowiedni sprzęt montażowy. Dlatego naprzeciw takim niepożądanym działaniom pseudo-fachowców wychodzi nasz firma, która przeprowadza specjalistyczne i dokładne pomiary jakościowe poprowadzonej instalacji elektrycznej.

 

Usługa pomiarów energetycznych

Pomiary te są wykonywane przy użyciu odpowiednich urządzeń mierniczych, dzięki czemu można dokładnie ocenić stan poprowadzonej w budynku instalacji. W skład usługi pomiarowego wchodzą między innymi badania wartości maksymalnej i minimalnej prądu, współczynnika mocy, energii czynnej, pozornej i biernej oraz wiele innych parametrów, które w skuteczny sposób sprawdzą stan sieci elektrycznej w budynku.

Pomiary przeprowadzane przez naszą firmę wykonują wykwalifikowani fachowcy posiadający odpowiednie uprawniania, którzy, stale zdobywają wiedzę, dzięki uczestnictwie w specjalistycznych szkoleniach branżowych. Do przeprowadzenia badań firma wykorzystuje tylko wysokiej jakości, zaawansowany technologicznie sprzęt renomowanych marek. Działania przeprowadzane przez naszych fachowców służą ocenie oraz wyszczególnieniu błędów popełnionych podczas wykonywania kablowej instalacji elektrycznej. Z przeprowadzonych badania zostaje sporządzony odpowiedni raport badawczy, gdzie opisane są wszystkie nieprawidłowości, jeśli owakie wystąpiły.

Nasza firma podchodzi do przeprowadzania pomiarów elektrycznych i badań instalacji w sposób rzetelny i profesjonalny, oceniając rzeczywisty stan okablowania i jakości przesyłanej przez nią energii elektrycznej.